dissabte, 10 de novembre de 2007

La nova ordenança no treu les bicicletes de la Rambla


El Ple municipal de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar dilluns inicialment la nova Ordenança municipal de circulació, que ha de servir per actualitzar la normativa que afecta la mobilitat de les persones , vehicles i bicicletes dins del municipi.

La nova Ordenança Municipal de Circulació no prohibirà, el pas de bicicletes per les zones de vianants, entre elles la Rambla. El debat s’ha tancat amb un major detall de les normes de circulació per a aquests vehicles respecte a l’ordenança anterior. La proposta de normativa va ser aprovada per unanimitat de tot el ple i ara passarà a informació pública durant un període de 30 dies per admetre les possibles al·legacions. Durant d’aquest període, serà debatuda també al Fòrum de la Mobilitat.

Tots els grups polítics es van felicitar de l’acord aconseguit
L’objectiu del nou text ha estat posar al dia l’ordenança incorporant nous conceptes i reunir en un únic document tot allò que fa referència a la mobilitat de les persones per la via pública.

Respecte de les bicicletes, se’ls permet, com a l’anterior, circular per les illes de vianants, respectant la referència de pas dels vianants, adequant la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga-zaga o qualsevol altra maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants. Tampoc poden circular amb només una roda ni en espais i vials expressament prohibits i senyalitzats, cosa que obre la porta, si es considera oportú, a restringir el pas per determinades vies.

La ordenança destaca que les sancions econòmiques "multes" es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat o sessions educatives que es faran al mateix ajuntament o entitats.

Esperem que no acabem pagant justos per pecadors.